fbpx

PowerApps Q and A
Webinar

Obejrzyj nagranie ze spotkania, na którym zdradziliśmy wszystkie tajemnice PowerApps i reszty PowerPlatform

Miejsca w sieci, o których wspominamy w nagraniu:

== Kim jesteśmy https://www.old.akademiaaplikacji.pl/o-nas

== Konektor dla Project Server https://docs.microsoft.com/en-us/connectors/projectonline/

== Microsoft PowerApps and Microsoft Flow Licensing Guide https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=2085130&clcid=0x415

== Funkcja Concurrent() https://docs.microsoft.com/pl-pl/powerapps/maker/canvas-apps/functions/function-concurrent

== Grupowanie kontrolek  https://powerapps.microsoft.com/en-us/blog/enhanced-group-experimental-control-with-layout-control-and-nesting/

== Ukrywanie list SharePoint https://blog.lsonline.fr/2019/02/09/hide-sharepoint-library-or-list/

== Oficjalny blog PowerApps https://powerapps.microsoft.com/pl-pl/blog/

== Oficjalny blog Flow https://flow.microsoft.com/pl-pl/blog/

== Office365 Roadmap https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-365/roadmap

== SPFx https://docs.microsoft.com/en-us/sharepoint/dev/spfx/sharepoint-framework-overview

== PowerApps. Responsywne aplikacje https://www.valointranet.com/blog/general/deep-dive-adding-responsive-design-to-powerapps/

== PowerApps Portals https://powerapps.microsoft.com/pl-pl/portals/

== PowerApps i Flow Governance https://powerapps.microsoft.com/en-us/blog/introducing-the-powerapps-center-of-excellence-starter-kit/

== PowerApps PowerShell (przydatne przy zmianie właściciela) https://docs.microsoft.com/en-us/power-platform/admin/powerapps-powershell

== PowerApps. Pomysły na rozwój https://powerusers.microsoft.com/t5/PowerApps-Ideas/idb-p/PowerAppsIdeas/status-key/Started

== Blog Michała https://michalguzowski.pl

== Blog Łukasza https://protipblog.pl